Russula xerampelina--(Roodvoetrussula)

.Mycorrhiza vormend met Den(Pinus) op zand of leem.Rode Lijst(2008):Kwetsbaar