Volvariella murinella var. murinella--(Grijsvezelige beurszwam)

Saprotroof op de grond in loofbossen, parken en graslanden op humeuze, voedselrijke, vaak lemige of kleiige bodems. Zeldzaam. Rode Lijst(2008); Kwetsbaar.