Calvatia excipuliformis--(Plooivoetstuifzwam, misvormd exemplaar)

Saprotroof , meestal tussen grof strooisel op humeuze plaatsen in bossen en struwelen,lanen ,parken en graslanden.