Hydnellum concrescens--(Gezoneerde stekelzwam)

Zeer variabele soort. Rode Lijst(2008): Kwetsbaar.