Hygrocybe helobia-(Broos vuurzwammetje)

Saprotroof op de grond op vochtige tot natte,voedselarme veen- of zandbodems.In de Staatsbossen van Schoorl massaal fructificerend op een drooggevallen oever van een duinmeer (eind juli) .Zeldzaam, Rode Lijst(2008):Bedreigd