Monotropa hypopitys--Stofzaad (Rode Lijst 2)

Het Stofzaad is een kruidachtige vaste plant zonder bladgroen van de heifamilie(ericacea) en komt in de omstreken van Bergen(NH) niet zeldzaam voor .Dit jaar is de soort in tientallen exemplaren op verschillende locaties gevonden tw Oude Hof 1 exempl, Staatsbossen te Schoorl 14 exempl. en Kennemerduinen 19 exempl. Overigens variŽren op de vindplaatsen de aantallen per jaar enorm .Er werden voorheen twee ondersoorten onderscheiden tw het Kaal Stofzaad (subsp. hypophegea) en het Behaard Stofzaad (subsp.hypopitys),waarvan het Kaal stofzaad vooral in de duinen zou voorkomen en de behaarde vorm in het binnenland(Veluwe).Dit bracht ons in de jaren '70 nogal in verwarring, omdat van beide subspecies kenmerken werden gevonden met overgangen op de vindplaatsen in de duinen. Uiteindelijk staat in de nieuwste Heukels(23ste druk ,Flora van Nederland) dat het al of niet voorkomen van beharing op de stijl geen taxonomische waarde heeft en er geen sprake meer is van deze subspecies.Wat heeft deze verbetering overigens lang op zich laten wachten! Dat deze door zijn schutkleur moeilijk te vinden vaatplant interessant is voor mycologen leest u in het onderstaande stuk uit Wikipedia.Uiteraard ben je er vrij in om het onderstaande artikel aan te vechten en door eigen informatie of onderzoek aan te passen, omdat op de artikelen gepubliceerd op wikipedia (  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stofzaad )geen auteursrecht rust. 

Daar het stofzaad geen bladgroen heeft kan het niet assimileren en is dus niet autotroof, maar mycoheterotroof. De benodigde koolstofverbindingen worden met behulp van schimmelsoorten van het geslacht Ridderzwam verkregen. De schimmel vormt met de plantenwortels van het stofzaad een mycorrhiza, die op haar beurt weer een ectomycorrhiza op de boonwortels vormt. De schimmel zorgt ervoor dat de boom voldoende water en mineralen kan verkrijgen in ruil voor de door de boom aangemaakte koolhydraten. Een deel van deze koolhydraten geeft de schimmel op haar beurt weer door aan het stofzaad. Stofzaad is dus niet zoals lang gedacht werd een saprofyt, maar een epiparasiet net zoals vogelnestje, koraalwortel, Limodorum abortivum, kleinbladige wespenorchis en bleek bosvogeltje.