Rhodocybe popinalis---(Zwartwordende zalmplaat)

Saprotroof in groepen of zg heksenkringen in humus ,maar meestal op kale bodem in schrale graslanden op matig droge en zandige bodem ,soms tussen kruipwilg(Salix repens)Rode Lijst(2008) KW