Russula exalbicans-(Verblekende russula)

Mycorrhiza vormend met Berk op kalkhoudend en leemrijk zand(Schelpenpaden)Rode Lijst:KW