Russula versicolor--(Bonte berkerussule)

Mycorrhiza vormend met Berk(Betula) op voedselarm of lemig zand ,vaak in korte, grazige vegetatie.Rode Lijst(2008): KW