Russula xerampelina--(Roodvoetrussula)

Mycorrhiza vormend met Den(Pinus) op (kalkrijk?) zand en leem..Rode lijst(2008) KW