Sarcodon scabrosus--(Blauwvoetstekelzwam)

Door gunstige doch niet geheel opgehelderde redenen in aantal toegenomen .Stond aanvankelijk als Bedreigd met uitsterven op de Rode Lijst, maar door toegenomen aantallen in 2008 als Kwetsbaar op de nieuwe Rode lijst gekomen.