Tricholoma fulvum--Berkeridderzwam

Mycorrhizasymbiont van Berk,soms Eik,In Berkenbroekbossen,gemengde loofbossen en Schrale wegbermen op vochtige,matig voedselrijke,zandige of venige bodems.Rode Lijst:KW