Verbrand dennebos te Schoorl.

De Schoorlse staatsbossen behoren zonder twijfel tot de mooiste en mycologisch interessantste dennenbossen van ons land .Op 28 augustus 2009 ging ruim 150 hectare dennebos in vlammen op. Inderdaad is verbrand hout voor mycologen een zeer interessant substraat ,waar de merendeels zeldzame brandplekpaddenstoelen van afhankelijk zijn. Doch dit kortstondige mycologische voordeel weegt niet op tegen het uiteindelijke nadeel ,want het is nog maar zeer de vraag of Staatsbosbeheer deze dennenbossen zal vervangen. Hiermee verdwijnt weer een dennebos ,welke landelijk gezien (om maar een paar soorten te noemen) de grootste aantallen Melkboleten(Suillus granulatus),Bruine ringboleten(Suilus luteus) en Valse melboleten(Suillus collinitus) herbergde, voorgoed uit ons land..