Cortinarius septentrionalis--Noordelijke slijmsteelgordijnzwam(Voorgestelde Nederlandse naam)

Tijdens de vakantie op Schiermonnikoog vond ik deze juweeltjes van een Gordijnzwamsoort  ,die in eerste instantie niet te determineren viel. Na raadpleging van een specialist bleek het om een "scandinavische" soort te gaan, die nog nooit in Nederland was aangetroffen.Toch bijzonder, dat in deze tijd van "Global warming"deze soort  tegendraads naar het zuiden migreert, of zou hij hier al die jaren onopgemerkt aanwezig zijn geweest ? Vindplaats; op een vochtige plaats tussen mossen bij Kruipwilg(Salix repens) en  Grauwe wilg(Salix cinerea) ten westen van de Westerplas.