Lactarius vellereus--Schaapje

Ectomycorrhiza vormend met loofbomen ,vooral Eik(Quercus) , op Schiermonnikoog veel bij Berk(Betula) in loof- en gemengde bossen ,wegbermen en lanen op matig vochtige ,voedselarme tot voedselrijke zand- leem- en kleibodem.Vrij zeldzaam.Rode Lijst(2008):Kwetsbaar