Tubaria conspersa--Zemelig donsvoetje

Saprotroof op grof strooisel,zoals houtsnippers ,takjes en resten van allerlei kruidachtige planten op allerlei grondsoorten in allerlei verschillende milieus. Vrij algemeen.