De ovale aarden wal om  fort Krommeniedijk wordt al jaren extensief begraasd door schapen.