Deel van de aarden wal van Fort Spijkerboor(noordkant)