Onderaan het talud van de aarden verdedigingswal werden 5 soorten Aardtongen(Geoglossum en Trichoglossum) aangetroffen .