Hygrocybe unguinosa--Grauwe wasplaat

Rode Lijst(2008): Kwetsbaar