Amanita virosa--(Kleverige knolamaniet)

Ectomycorrhizavormend met Eik(Quercus),Berk(Betula) en Beuk(Fagus). In de duinen van Bergen(NH) soms algemeen na overvloedige regenval. Zeer giftig en in Engeland Destroying Angel genoemd ,vanwege zijn dodelijke reputatie. Hier te Lande zeldzaam en op de Rode Lijst(2008) als bedreigd.