Cortinarius alboviolaceus--(Lila gordijnzwam)

Ectomycorrhiza vormend met Eik(Quercus), Berk(Betula),Beuk(Fagus),Populier(Populus) en Den(Pinus) op humusarm zand of leem.Rode Lijst(2008); Kwetsbaar.