Lycoperdon perlatum--(Parelstuifzwam)

Saprotroof op droog tot matig vochtige humusrijke bodem.Zeer algemeen op een groot aantal bodemsoorten.