Phellodon connatus--(Tengere stekelzwam)

Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen in zeer schrale wegbermen en vanwege het zeldzamere voorkomen van dit type berm nauwelijks meer waargenomen . Rode Lijst(2008); Bedreigd.