Russula cicatricata--(Vissige okerrussula)

Mycorrhiza vormend met Berk(Betula) en Eik(Quercus).Verschilt van R.graveolens sensu lato vooral door de aanwezigheid van talrijke ampulvormige hyfenuiteinden in de hoedhuid. Zeldzaam voorkomend.