Russula densifolia--(Fijnplaatrussula)

Mycorrhiza vormend met Beuk,Eik of Linde op voedselarme zandgrond als op voedselrijkere leem- en kleigronden.Afnemend in  voorkomen sinds 1970 .Zeldzaam in Noord-Holland.