Russula fragilis--Broze russula

Mycorrhiza vormend met loof- en naaldbomen.Algemeen voorkomend ,maar in de polders van onze regio nog niet aangetroffen.