Agaricus spissicaulis--(Plompe champignon)

Saprotroof op de grond op zwak bemeste duingraslanden en weilanden.Op de waddendijk van Wieringen in een heksenkring met een doorsnede van 4 meter aangetroffen op 14 november 2009. Zeldzaam.