Clavulinopsis corniculata--(Sikkelkoraalzwam)

Saprotroof op de grond tussen gras en mos in onbemeste schrale graslanden en dijken op zandige of klei´ge bodems.Rode Lijst(2008):Kwetsbaar