Dermoloma pseudocuneifolium--(Kleine barsthoed)

Saprotroof op de grond in schrale graslanden en vooral dijken op droge kalkhoudende klei,leem of zand.Zeldzaam .Rode Lijst(2009):Bedreigd.