Psilocybe pseudocyanea--(Slanke kopergroenzwam)

Saprotroof in mossige schrale graslanden en op schrale kleidijken en tussen de Helm(Ammophila) in de buitenste duinen op zand. Op sommige plaatsen op de Waddendijk  massaal aangetroffen(15 nov 2009) Rode Lijst: Bedreigd.