Psilocybe subericaea--(Modderzwavelkop)

Saprotroof op nat rottend plantenmateriaal langs slootkanten en moerassen.In dit geval op uit een sloot gebaggerde wortelstokken van Riet(Phragmites australis) Rode Lijst(2008):Kwetsbaar