Ramariopsis kunzei--(Ivoorkoraaltje)

Saprotroof op kortgrazige ,vaak mossige plaatsen op krijthellingen en dijken en bermen op matig voedselrijke kalkhoudende plaatsen  op klei, leem of zand. Zeldzaam. Rode Lijst(2008): Bedreigd.