Ramariopsis kunzei--(Ivoorkoraaltje)

Saprotroof in schrale kalkhoudende schrale graslanden en kleidijken op vaak mosrijke plaatsen.Rode Lijst(2008):Bedreigd