Trichoglossum hirsutum--(Ruige aardtong)

Saprotroof op de grond in (duin)graslanden op kalkarm zand, hoogvenen ,loofbos op voedselrijke vochtige kleibodems, maar vooral op schrale kleidijken aan de kust ,waar deze soort massaal kan voorkomen.Op de Bierdijk te Wieringen en de Hondsbossche slaperdijk te Groet bij honderden exemplaren aangetroffen.Rode Lijst:KW