Boletus aereus---(Bronskleurig eekhoorntjesbrood)

Mycorrhizasymbiont van Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) in schrale grazige wegbermen en lanen op droge zwak zure tot basische zavel,leem,klei en zand. Deze zeer zeldzame soort werd al enige jaren in de Wilhelminalaan waargenomen, maar telkens voor consumptie door onbekenden geplukt ,samen met het in de laan veel voorkomende Vroeg eekhoorntjesbrood (Boletus reticulatus).Hierdoor kon geen materiaal worden verzameld voor een juiste determinatie.Rode Lijst (2008)  Kwetsbaar.