Boletus radicans--Wortelende boleet

Mycorrhizasymbiont van Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) in schrale lanen op klei of lemig zand.Zeldzaam. Rode Lijst:Kwetsbaar.Deze exemplaren werden op 2 aug. 2008 aangetroffen vlak bij de ingang van het MCA