Calocybe gambosa--Voorjaarspronkridder

Saprotroof op de grond en bij voorkeur langs bosranden en in struwelen, zelden in naaldbos ,op matig vochtige tot droge, meestal kalkhoudende grond.Voorjaarssoort ,die in onze regio niet zeldzaam is o.a aangetroffen in de Egmonderhout ,Hensbroekermeertje,Molendijk te Oterleek, veel in de duinen van Bergen en Egmond en nu ook op drie plaatsen in de Wilhelminalaan te Alkmaar.