Clitopilus prunulus--(Grote molenaar)

Saprotroof, maar mogelijk ectomycorrhiza vormend op kale grond of in humus van vochtige loofbossen op klei, leem- en zandgrond. Vrij zeldzaam