Inocybe erubescens--Giftige vezelkop

Rode Lijst(2008) Bedreigd.(Verspreidingskaartje)