Inocybe erubescens--(Giftige vezelkop)

Ectomycorrhiza vormend met loofbomen in lanen en bossen op kalkrijke plaatsen. In de Wilhelminalaan langs voormalig schelpenpad. Zeer zeldzaam en op de Rode lijst(2008) als Bedreigd.