Inocybe erubescens--Giftige vezelkop

Ectomycorrhiza vormend met loofbomen en vooral bij Beuk,Eik of Linde in lanen en bossen op kalkrijk zand of klei.Deze vroege soort verschijnt eind mei ( 27 mei 2009) en stond in aantal tegen de rand van het (schelpen)wandelpad ter hoogte van de ingang van het MCA. Zeldzame soort, die de laatste decennia sterk achteruit is gegaan en daardoor op de Rode Lijst(2008) is geraakt als Bedreigd.