Russula grisea--(Duifrussula)

Mycorrhiza vormend met Eik(Quercus),Beuk(Fagus) en Linde(Tilia) in lanen en bossen op zand-,leem-,en kleigronden.Deze soort kan in het veld verward worden met R.ionochlora,R.parazurea en R.anatina.Microscopisch onderzoek moet daarom altijd plaatsvinden voor een zekere determinatie.Daarom is de mate van voorkomen onzeker, maar waarschijnlijk zal R.grisea niet zeldzaam zijn..