Agaricus pampeanus--(Steppechampignon)

Oorspronkelijk beschreven van de Argentijnse steppen.Nauw verwant aan A.campester(Weidechampignon), maar verschilt hiervan door grotere sporen met dikkere wanden en duidelijke kiempore en de bruine verkleuring met KOH(40%) op steelbasis en hoed.Vindplaats; met gras begroeide parkeerplaats aan de duinrand. In Nederland tot nu toe alleen aangetroffen op een paar plaatsen aan de binnenduinrand. Zeer zeldzaam. ( Verspreidingskaartje)