Amanita phalloides---Groene knolamaniet

Zeer algemeen aan de binnenduinrand bij zomereik.