Conocybe singeriana

OP mest van grote grazers op onbemeste graslanden. Zeer zeldzaam