Coprinus niveus---Witte mestinktzwam

Saprotroof op oude mest met een sterke voorkeur voor paardemest ,vooral op min of meer schrale extensief beweide graslanden, bossen en heidevelden.