Myriostoma coliforme--Peperbus

Saprotroof op kalkrijke zandbodems met dunne strooisellaag.Deze vindplaats met tientallen exemplaren ( 2 oktober 2007) ligt op een zuidhelling onder Populier en Meidoorn en herbergt ook Geastrum coronatum(Forse aardster).De peperbus,die hoog genoteerd staat op de Europese Rode Lijst,staat als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst.