Otidea onotica--Varkensoor

Ectomycorrhiza vormend(?) tussen strooisel onder Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) ,vooral op zand.In 2008 op veel plaatsen verschenen in de duinen te Bergen(NH) ,op plaatsen,waar hij voorheen nooit voorkwam.Dit deed zich ook voor bij de Roodschubbige gordijnzwam(Cortinarius bolaris) en de Blauwvoetstekelzwam(Sarcodon scabrosus,op tien verschillende locaties , met ruim 100 vruchtlichamen ,soms ver van de wegrand) en 3 soorten Galgordijnzwammen(C.emollitus,C.cristallinus sensu l en C.croceocaeruleus)Het Varkensoor staat als bedreigd(BE) op de Rode Lijst.