Paardemest met Poronia punctata---Grote speldeprikzwam

Op (paarde)mest van paarden ,die grazen op extensief  beweide graslanden zonder bijvoedering, dus meestal in natuurgebieden.Zeldzaam.Rode Lijst:BE